Menu Close

Javni poziv za aktualni projekt

Javni poziv Zaželi faza 4

Naziv projekta

Promotivnim aktivnostima u svrhu ranog
otkrivanja tumora

Cilj projekta

Projekt se izvodi s ciljem povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH.

Opis projekta

Promovirajući zdravlje i prevenciju podizati će se svijest svih građana o važnosti brige za svoje zdravlje bazirajući se na rano otkrivanje karcinoma te će provedba
projekta dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Vrijednost projekta

Vrijeme trajanje projekta 23.05.2022. - 23.11.2023.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 425.395,50 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 425.395,50 HRK

Iznos koji financira EU: 361.586,18 HRK

Očekivani rezultati projekta

Održivost projekta povezana je s više projektnih aktivnosti te pomnom pripremom za postprojektno razdoblje koji će se održavati na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sama održivost je jako važna za prijavitelja jer osigurava nastavak provedbe pomno planiranih aktivnosti koje ujedno i čine svrhu postojanja same udruge, a to je promocija zdravlja.

Glavne stavke vezane za održivost projekta su osiguranje prepoznatljivosti udruge kao značajnog čimbenike u provedbi aktivnosti osoba u riziku od dobivanja raka.

Prepoznatljivost se postiže putem aktivnosti nabrojanih u elementu promidžba i vidljivost, od čega ističemo izradu specijalizirane internet stranice te reklame putem internet pretraživača i društvenih mreža koje će osigurati dobru pozicioniranost stranice na internet pretraživačima.

Moramo istaknuti i važnost prezentacije projekta udrugama koje se bave ciljnim skupinama, a putem kojih će se pokušati pristupati pripadnicima ciljnih skupina.

Suradnja sa srodnim udrugama je od iznimne važnosti za postprojektne aktivnosti te za prikupljanje financijskih sredstava u postprojektnom razdoblju. Dodano će se tijekom provedbe aktivnosti pripadnike ciljnih skupina pokušati u postprojektom razdoblju angažirati putem ugovora o radu, dijelu ili volonterskog rada kako bi nastavili pomagati na način kako se pomoglo njima.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content